Värnamo Karneval

Lördag 18 maj kl 13:30
Vi spelar på Värnamo Karnevalen!
Konsert 15:30 på Storgatan
Samba i Karnevalståget 17:00